ماهی ها پرواز می کنند

پناه بر شعر و نقشی که روی کاغذ بازی می کنیم

ماهی ها پرواز می کنند

پناه بر شعر و نقشی که روی کاغذ بازی می کنیم

ماهی ها پرواز می کنند

مه‌سا رهنما

کلکسیونر
مجموعه شعرهای آزاد مه‌سا رهنما
انتشارات شانی

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با موضوع «شعر کوتاه» ثبت شده است

مرگ

۱۸
مهر

می تواند از شیشه، تابوت بسازد
یا با ظرافت سوزنی
از قلب عبور کند


بد پیله است مرگ
و سرانجام مرا
در هیات پروانه ای
از خودم می پراند


مه‌سا رهنما

  • مهسا رهنما

انار

۳۱
مرداد

حتما نباید انار بود
دل هرکس را بفشارند
از خون سر می رود


مه‌سا

92


  • مهسا رهنما

نیستی

۲۵
مرداد

نیستی
و دختری که برایت مادر بود
بیشتر از آنکه بیوه شود
یتیم شده...


مه سا

91

  • مهسا رهنما